Acte apartament

 • ordinul prefectului legalizat
 • acte proprietate legalizate
 • adeverință dacă e achitat integral (dacă este luat în rate)
 • buletin proprietar
 • certificat de casatorie legalizat
 • certificat fiscal

Acte intabulare teren

 • acte de proprietate legalizate
 • copie buletin(e) proprietar
 • certificat fiscal
 • adeverință cu adresă

Acte intabulare constructie

 • Autorizație de construire legalizata
 • Proces verbal  de recepţie final legalizat
 • Certificat de atestare a edificarii constructiei
 • Primele 2 pag din certificat energetic legalizat(sau original)
 • Extras de carte funciară actualizat
 • Certificat fiscal original
 • Copie buletin(e) proprietar
 • Copie plan cadastral

PREȚURI CADASTRU SI INTABULARE DÂMBOVIȚA

TIPULLUCRĂRII ONORARIUTAXEO.C.P.I.Termen O.C.P.I.
Cadastru si intabulare garsoniera 400RON120RON18 zile
Cadastru si intabulareapartament– 2 CAMERE 500RON120RON18 zile
Cadastru si intabulareapartament– 3 CAMERE 600RON120RON18 zile
Cadastru si intabulareapartament– 4 CAMERE 700RON120RON18 zile
Cadastru si intabulare terenintravilan dela 1000 RON(infunctie de suprafata)120RON18 zile
Cadastru si intabulare terenextravilan 1200RON120RON18 zile
Plan de situaţie dela 1000 RON(infunctie de suprafata)250RON15zile
Aviz incepere lucrari 400RON100RON7zile
Intabulare construcţie noua(înscriere construcţie noua in Cartea Funciara) dela 900 RON(infunctie de suprafata)intre60 RON-180 RON + 0.05% din valoarea deimpozitarea construcţiei15 zile
Radiere constructie 500RON / constructie120RON15zile
Dezmembrare teren 800RON / 2 loturi(300RON / lot  peste 2)60RON / lot7zile
Alipire (Comasare) terenuri 800RON / 2 loturi(300RON / lot  peste 2)60RON7zile
Actualizare / Rectificarecadastru /Modificarea limitei de proprietate / Modificarea suprafeţeiimobilului 950RONintre60 RON-180 RON15zile
Trasare (intarusare teren)  dela 400 RON(50RON /punct)2zile
Schita cadastrala 500RON1-3zile
Releveu 5RON/mp
Extras de Carte Funciara pentruInformare 50 RON30RON0-2zile
Plan de incadrare in zonavizat OCPI 100RON40RON3zile

Percepem avans jumatate din onorariu la masurare, restul onorariului se achita la predarea lucrarii spre avizare catre OCPI.
La depunerea lucrarii la urgenta termenul de avizare al OCPI se reduce de 3 ori, iar taxele percepute sunt de 5 ori mai mari fata de regimul normal.

Garantam termenul de executie si termenul de depunere a dosarului, nu termenul de avizare.

Termenele de avizare sunt garantate de catre Oficiul de Cadastru. Ziua depunerii documentatiei la Oficiul de Cadastru nu intra in calculul termenului de avizare.